Участие на педагогически специалисти от 35. СЕУ „Добри Войников“ в обучителен курс по програма Еразъм+

В периода 04. – 08. aприл 2022 г. учители от 35.СЕУ „Добри Войников“ взеха участие в специализирано обучение за използване на информационни технологии в образованието в Барселона, Испания. По време на курса нашите педагогически специалисти се запознаха с нови онлайн платформи, приложения, инструменти и възможности за внедряване на дигитални технологии в часовете по всички учебни предмети. Колегите имаха възможност да усъвършенстват знанията и уменията си за работа с информационни технологии и обмениха опит с учители от Германия, Италия, Латвия, Финландия, Чехия и Гърция. Участието в обучителния курс в Барселона се осъществи по проект „Толерантност, сътрудничество и дигитални умения за по-добро образование“ по програма Еразъм+.