Проект „Седмица на Земята“

Проект „Седмица на Земята“ е изготвен и реализиран от ученици от 10 б клас в часовете по немски език при г-жа Катя Гогова и Лена Вагнер (доброволка от Германия) и в час на класа при г-жа М. Ацева. В дейностите на проекта се включиха: г-жа Йоанна Цекова, учител по руски език и ученици от 12 а, 12 в и 12 д клас. Участваха още ученици от 10 а, 10 в, 10 г и г-жа Янка Попова, ,чител по химия и опазване на околната среда.

Дейности:

  • От 28.03.2022 г. учениците от 10 б клас сами почистват класната си стая;
  • Изготвяне на информационни плакати на немски и български език в часовете по немски език;
  • Изготвяне на видеоматериали на тема „Опазване на околната среда“ на руски език от ученици от 12 а, 12 в и 12 д клас под ръководството на г-жа Йоанна Цекова, учител по руски език;
  • Информационни материали на тема „Екология“, подготвени от г-жа Янка Попова, учител по химия и опазване на околната среда;
  • Почистване на училищния двор на 21.04.2022 г. от ученици от 10 а, 10 б, 10 в, 10 г и 10 д класове, организирано от ученици от 10 б клас. Изготвяне на указателни схеми на участъците за почистване на всеки от класовете;
  • Организиране на базар на тема „Здравословно хранене в училище“ – ученици от 10 б клас.