Спортен празник в 35. СЕУ „Добри Войников“

На 19.02.2022 г. ще се проведе спортният празник на 35. СЕУ „Добри Войников”. Ще участват ученици от първи до единадесети клас. Празникът ще започне в 9.00 ч. за начален и прогимназиален етап и в 13.00 ч. за гимназиален етап. Учениците ще играят народна топка, баскетбол, волейбол, футбол. Гости на празника ще бъдат представители на училищното настоятелство и обществения съвет, членове на Олимпийското дружество на учителите, родители. Празникът ще завърши с награждаване на победителите. Телевизионният канал DVTV на ученическия съвет ще отрази емоцията и усмивките на всички участници.

Успех!