С усмивка в V клас

На 30 май в актовата зала на 35. СЕУ „Добри Войников“ се състоя среща между родители и учители по НП „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ”. Темата на срещата беше „Приемственост начален – прогимназиален етап“.
Родителите на бъдещите петокласници бяха запознати от директора на училището г-жа В. Петрова с учебния план за пети клас и седмичното разписание. Училищният психолог г-жа И. Денева разказа за очакваните трудности при адаптирането на учениците към новите изисквания към тях в пети клас. Родителите се запознаха и с част от бъдещите преподаватели в пети клас, които са и членове на новосформираната ПУО за приемственост между начален и прогимназиален етап.