Дарителска акция, инициирана от Училищното настоятелство, в подкрепа на отбора по баскетбол девойки към 35. СЕУ.

Повече за дарителската акция можете да прочетете тук.