Откриване на новата учебна година в 35. СЕУ „Добри Войников“

Тържествено, емоционално и пъстроцветно начало на новата учебна година в 35. СЕУ „Добри Войников“!

Успехи и дръзновение!

На добър час!

Ръководството на училището благодари на участниците в празничното откриване: на водещите, на изпълнителите и на дежурните класове – 9в и 11в!