Положените усилия винаги се отблагодаряват!

На 16.09.2021 г. учениците от 10а, 10б и 10в клас в 35. СЕУ „Добри Войников“ получиха своите немски езикови дипломи за ниво В1. Учениците положиха изпита през март 2022 г., докато все още бяха в 9-и клас. Тази година до изпит за езикова диплома ниво В1 бяха допуснати 78 ученици, от тях 66 ученици покриха всички компоненти за ниво В1, а 12 ученици получиха ниво А2 на един или повече компоненти.
Поздравяваме ги за успеха и им пожелаваме успешна подготовка за следващата стъпка – изпитът за немска езикова диплома за ниво С1, който нашите ученици имат възможност да държат в 12-ти клас.
Поздравления и за техните преподаватели, които ги подготвиха успешно – г-жа Павлина Николова, г-н Стелиан Димитров и г-жа Катя Гогова, както и доброволката ни за учебната 2021-2022 г. Лена Вагнер.