Проектът „Miсro-Folie“ и обучението по френски език

Платформата „Мicro-Folie: световното изкуство в дигитална форма“,

представена в Музея на София, показва с помощта на видеа и обра-

зователни игри достиженията на културата и изкуството в глобален

аспект. Основното меню и видео материалите са на френски език.

    8д клас с класен ръководител Румяна Новкова, преподавател по

френски език, проведе два запомнящи се учебни часа. Докато едната

група работеше в ателието на платформата, другата разглеждаше

експозицията на музея с екскурзовод и беседа.

   Един интересен и иновативен подход за обогатяване на езиковите

познания на учениците и тяхната обща култура.