Благотворителна инициатива

В седмиците преди Коледа учениците от 8в клас под ръководството на г-жа Красимира Узунова събраха средства и направиха дарение на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Самоков.

Като благодарност децата от дома изпратиха писмо и картичка до нашите ученици.

Браво за благородната инициатива!