Проектна дейност по Химия и опазване на околната среда

Учениците от 6.в  и 7 клас с преподавател г-жа Боряна Тотева и от 9 клас  с преподавател г-жа Янка Попова изработиха материали и направиха изложба на тема:“ Строеж на веществата „. Представени бяха модели на атоми, молекули и постери на следните теми: Строеж на атома и Здравно – екологично досие на амоняка и сярната киселина. Информацията на част от постерите беше на френски език, изготвиха ги  ученици, които изучават химия на френски език.     

Поздравления за участниците в изложбата, които показаха, че химията може да бъде интересна, а знанията – полезни за практиката и за здравето на човека.