Нощ на четенето

Ученици от 8д клас, техните родители и преподавателят им по френски език Р. Новкова се включиха в инициативата на Френския културен институт „Нощ на четенето“ на 20.01.2023г. В залите на института писатели, студенти и ученици представиха откъси от произведения на класици и съвременни френски автори. Звучаха и творби на Вивалди, Верди и Дюпарк.

 Един интерактивен метод за представяне на богатството на френския език,

за приобщаване на учениците към голямото франкофонско семейство и за

осмисляне на логото на Колибри „Да намериш време да четеш е като да намериш време да обичаш.“