Ден на отворените врати в ХТМУ

На 7.04. учениците от 12 клас, профил химия, посетиха Химикотехнологичния и металургичен университет в Деня на отворените врати. Разгледаха с интерес лабораториите в катедра „Аналитична химия“, наблюдаваха титруване, след което сами извършиха лабораторното упражнение и съответните изчисления. Практическите опити бяха полезни за  затвърждаване на теоретичните знания по модул „Методи за контрол и анализ на веществата“.

На среща с преподаватели от университета учениците се информираха за новите специалности, които се предлагат.

Посещението беше ползотворно за предстоящия професионален избор на дванадесетокласниците!