Проект „Светът на религиите“

Нашето училище е координатор на проекта, чиято цел е да срещне представители на различни култури и религии и чрез опознаване на различното да спомогне за преодоляването на предразсъдъци и стереотипи.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ и се провежда в периода 2020-2023. В рамките на информационния ден може да се разгледа изложба, подготвена от ученичките от 12а, б и в класове – участнички в проекта, както и да се гледат и интервюта и видеа, снимани по време на обмените от самите участнички.