Симулиран наказателен процес по разказа „Индже“

В началото на учебната 2022/2023г. учениците от 10. клас се включиха в националния проект „Литературата и философията през погледа на правото“. Проектът се изпълнява от Съюза на съдиите в България и в него са ангажирани учители и ученици от 6 училища, едно от които е 35. СЕУ „Добри Войников“. Същността на проекта е насочена към подготовка и провеждане на симулирани съдебни процеси по конкретни художествени творби от български автори, включени в задължителното учебно съдържание по български език и литература.

Десетокласниците от нашето училище представиха на 6.04.2023 г. наказателен процес срещу Найден Стоянов /Гърбавото/ за убийството на Индже от едноименния разказ на Йордан Йовков – „Индже“. Симулацията на наказателния процес се проведе в Съдебната палата. Целта бе да се пресъздаде реалност, максимално близка до действителната. Ролята на съдиите бе да подпомагат учениците за интерпретация на литературните факти като житейски и подвеждането им под съответната правна норма, както и за организация на симулирания процес. Ролята на учителите по български език и литература и философия бе съдействие за обвързването на морално-етичните проблеми с наказателноправната страна на художествения конфликт; изясняване значението на средата като криминогенен фактор, вникване в особеностите на личността и изграждане на психологически портрети. Симулираният съдебен процес бе филмиран, за да може да бъде използван в помощ на учебния процес.

Предстои участие на учениците в дискусионна среща на 12.05.2023 г. между съдийските състави относно
определената наказателна присъда. Модератори на срещата ще са действащи съдии, а самата среща ще се проведе в СУ „Св. Климент Охридски“.

В симулирания съдебен процес участваха учениците:
Съдебен състав: Йоана Янева, Виктория Димитрова, Нина Георгиева, Ивона Димова, Данаил Флоров
Прокурор – Полина Танева
Адвокат на обвиняемия- Орхан Юсеинов
Найден Стоянов /обвиняем/- Венимир Йорданов
Свидетели:
Георги Николов – войвода на Индже
Калоян Стоянов – работодател на Найден
Мартин Христов – жител на с. Урум Еникьой
Виктор Димитров – Сяро Барутчията
Виктория Околийска – Пауна
Елица Кадийска – Яна Калмучката