Пролетна работилница

На 3.05.2023 г. по инициатива на МКБППМН към СО – район „Лозенец“, съвместно с арт клуб “Цветни мечти“ с ръководител г-жа Ирена Захариева, от 35 СЕУ „ Добри Войников“ бе организирана пролетна работилница.

Инициативата бе насочена към изработване на декорация от цветя и апликиране на части от помещенията в консултативния център.

Целта на тематичната работилница бе да предложи конструктивна алтернатива на свободното време, насочена към развитие както на въображението и креативността, така и на важни социални умения като работа в екип, комуникативност, толерантност и сътрудничество.

Чрез събитието се провокира идеята у подрастващите за творчеството като възможност за справяне и трансформиране на негативните емоции. Децата от арт клуба се справиха отлично с поставената им задача, като проявиха голяма сръчност и креативност.