Ден на ученическото самоуправление

На 10 май в 35. СЕУ “Добри Войников” се проведе Ден на ученическото самоуправление. С голямо вълнение учениците си избраха най-желаните от тях длъжности в училище.

Истинско предизвикателство обаче се оказа учителската професия, като всеки от бъдещите преподаватели с помощта на съответните учители беше предварително подготвил урок и определени материали, необходими за
провеждането на часа. Подрастващите успешно влязоха и в ролята на заместник-директори, психолози, педагогически съветници, ресурснен учител, логопед, както и охрана и хигиенисти.

В ролята на най-важната фигура, а именно директор на училището, влезе Богдана Печилкова, ученичка от единадесети клас.