Симулация на среща на ООН

Под мотото „Младите са решението, не проблемът“ Дружеството за Обединените нации в България работи активно с ученици и студенти. От 1999 г. се изгражда успешна национална мрежа от ученически клубове за ООН в рамките на проекта „Гражданско образование в духа на ООН”. Целта е да се стимулира гражданската активност на учениците от гимназиалния етап и да се въвеждат разнообразни форуми за тяхното  гражданско образование.

В националната мрежа участват повече от 30 клуба в различни градове. 35 СЕУ „Добри Войников“ се включва в инициативата „Клуб за ООН в моето училище“ от 2008 г. Участниците в клубовете се включват в различни  обучения – модела „Връстници обучават връстници“ и симулации „Модел ООН“. Младите хора помагат със своите дейности и инициативи за разпространение и прилагане на идеите и принципите на ООН.

С цел отбелязване на 26 юни, Денят на Устава на ООН, ще се проведе Модел ООН на тема ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 17-ТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПРОГРЕС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. Във връзка с това събитие учениците от 10в клас посрещнаха гост-лектори- проф. Филева  и  Захари Захариев, които ни разказаха и  разясниха „Модел ООН“.

smart
smart