Олимпиада по руски език – областен кръг

На 03.02.2024 г. от 9:00 часа в 35. СЕУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16, ще се проведе областният кръг на олимпиадата по руски език.


Всички класирали се ученици трябва да се явят не по-късно от 8:30 часа, да носят документ за самоличност и син химикал.

Времетраене на олимпиадата:
V, VI и VII класове – 2 астрономически часа
VIII, IX, X, XI и XII класове – 3 астрономически часа