Европейска асамблея на гимназистите франкофони

На 19.03.2024г. във Френския културен институт се проведе първото издание на Европейската асамблея на гимназистите франкофони. Повече от 50 ученици от френски гимназии от София и страната взеха участие в инициативата, организирана от Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, департамент
„Политически науки“ към Нов български университет, Френският институт в България и Университетската агенция на Франкофонията. Младежите, разпределени в екипи, дебатираха по приоритетни теми за ЕС като: Климатични промени, зелен преход и европейски зелен пакт; Миграции; Разширяване на ЕС, политика на добросъседство; Демокрация, европейски избори 2024 и младите хора; Цифров преход, европейска сигурност/отбрана.

След обсъждането всяка група излъчи говорител, който представи заключенията на екипа на пленарно заседание, в присъствието на всички групи и участници. Нашето училище беше представено от учениците от 12д клас : Александра Борова, Ема Димитрова, Петра Филкова и София Панова, които получиха сертификати и
сувенири за участие в събитието.