Руският празник „Масленица“

На 13 март във фоайето на училището учителите по руски език проведоха събитие, посветено на
традиционния руски празник „Масленица“, който предшества Великия пост.

Ученици от началните, прогимназиалните и гимназиалните класове отговаряха на въпросите: „На какво е посветен празникът?“ и „Какво задължително се приготвя за Масленица?“.

Участниците във викторината получиха сладки подаръци и добри пожелания. В рамките на
часовете по руски език учениците от 5-7, 10, 11 и 12 клас отбелязаха Масленица с палачинки и чай
от самовар. Празнуването на Масленица се превърна в добра традиция на нашето училище.