Призови места на конкурса „Химичните технологии около нас“ в ХТМУ

На 18.03.2024 г. учениците от 12 клас, профил Химия с преподавател г-жа Янка Попова, се представиха отлично в организирания за поредна година конкурс за презентации „Химичните технологии около нас“ в ХТМУ. Презентирани бяха актуални теми от областта на химията, като две от презентациите бяха на френски език, а едната на немски език. Участниците получиха сертификати и награди от ректора на ХТМУ – проф. д-р Сеня
Терзиева – Желязкова. Дванадесетокласниците бяха подкрепени от учениците от 11 клас, които ще продължат традицията да участват в съвместните ни дейности.


Презентации на френски език: Първо място: Ема Димитрова и Мария Игликина – 35 СЕУ „Добри Войников“ , гр. София, с презентация на френски език на тема “Procédés chimiques dans l’industrie agroalimentaire”.

Презентация на немски език: Първо място: Теодор Стоянов – 35 СЕУ „Добри Войников“ , гр. София, с презентация на немски език на тема „Die Kreislaufwirtschaft und die Chemie“.

Специални награди на журито: Маргарита Игнатова и Божидар Петров – 35 СЕУ „Добри Войников“ , гр. София, с презентация на български език на тема “Генно модифицирани организми”.

Поздравления за наградените и успешна реализация!