Енергийни скаути 2023 – 2024 г.

В началото на учебната година учениците от 35. СЕУ „Добри Войников” имаха възможността да се включат в немския проект “Young Energy Europe” с ръководител  д-р инж. Красимира Димитрова. Целта на обучението бе опознаване на проблемите, свързани със замърсяването и подобряване на мерките за опазване на климата.
В проекта се включиха: Адам от 10. А клас; Божидара, Ивайла и Стефания от 10. В клас; Юстина, Ема, Дара и Рая от 10. Д. Активно участие взеха и ученици от 73. СУ “Владимир Граматик”. 

В ролята на лектори, а по-късно и жури бяха:
д-р Светлана Дренска – „Управление на проекти”;
д-р Милан Рашевски – „Енергийна ефективност”;
доц. д-р Румяна Захариева – „Ефективно използване на ресурси”;
г-н Росен Василев -„Биоразнообразие”;

Те запознаха учениците с различните аспекти на екологичните проблеми, а след това продължиха с разнообразни активности като играта ,,Климатична фреска”, водена от д-р Вихрен Митев.
След обучението гимназистите трябваше да представят презентация, в която да дадат решение на проблем от училище, свързан с негативния отпечатък над околната среда.

За да изпълнят задачата, те се разделиха на две групи. Първата от тях разказа за
смесената светлина, а втората за отговорното използване вода.

В Деня на водата, 22 март, се проведе представянето на четирите проекта, като първо място спечели проектът ,,Вода и устойчивост“, разработен от Юстина, Ема, Дара и Рая. Празникът беше изпълнен с много усмивки, приятни емоции и поздравления.

Следващата стъпка, която учениците са поставили пред себе си, е реализирането на проекти, по които вече усърдно работят.