ЕЗИКОВ И КУЛТУРЕН ОБМЕН С ФРАНЦИЯ – ЕТАП 2

В седмицата от 12.04. до 18.04.2024 г. се проведе вторият етап на двустранния езиков и културен обмен между 35. СЕУ „Добри Войников“ и колеж „Огюст Мине“ в град Екс ан Прованс, Франция. 35. СЕУ „Добри Войников“ беше домакин на ученици и учители от френския колеж. Двадесет френски ученици бяха приети в семействата на гимназисти от IX г и IX д класове.

Френските ученици се запознаха с българската образователна система, като присъстваха заедно с българските си кореспонденти в учебните часове по френски език, история, физическо възпитание, музика, география, химия, физика и математика, като в някои от тях участваха с интерес и те.

За  гостите беше изготвена програма, която включваше запознаване с историческите и културни забележителности на нашата столица чрез туристическа обиколка в центъра на града с аудио гид, екскурзия в град Пловдив и запознаване със забележителностите на града с беседа на френски език, посещение на Националния политехническия музей, където учениците наблюдаваха светлинна презентация и участваха в демонстрационни опити, свързани със светлинни явления, както и разгледаха интересната експозиция.

Българските ученици бяха подготвили презентации на теми: “Известни български художници“, „Добре дошли в България“, „София – европейска столица“, които съпрезентираха със своите френски съученици на английски и френски език. Френските ученици изявиха своите творчески заложби, рисувайки вдъхновени от българските майстори на четката и красотата на страната ни.

През почивните дни семействата имаха възможност да покажат на френските кореспонденти красиви места от България като Копривщица, Белограчик, Рилски манастир, Сандански и други.

Осъщественият двустранен обмен допринесе както за повишаване на езиковите знания на учениците и обогатяване на социалните им умения и култура, така и за приятелства и човешки изживявания, които ще останат трайно в спомените им.