Инженерен университет – ХТМУ

На 26.04.2024 г. учениците от 12 клас, профилирана паралелка Химия и опазване на околната среда, заедно с техния преподавател – г-жа Янка Попова участваха в организираното от ХТМУ мероприятие – Инженерен университет.

Възползваха се от възможността да проведат лабораторни упражнения – Титруване в катедра Аналитична химия и Спектрофотометрия в катедра Физика, с помощта на преподаватели от ХТМУ. Учениците работиха с голям интерес и затвърдиха на практика теоретичните си познания, получени по модул Контрол и анализ на веществата.

Успешна реализация на всички в областта на химията!