Игра „Климатична фреска“

В последния ден преди ваканцията в училище  с част от учениците в 10. клас проведохме играта ,,Климатична фреска“.Тя беше част от идеята ни към проекта ,,Енергийни скаути“, в който се включихме по-рано тази година.

Играта протече изключително интересно! Бяхме разделени на три групи и на 5 етапа ни раздадоха общо 42 карти, които трябваше да свържем логически.

В картите се проследява от къде идват климатичните проблеми и до какво водят.

В крайна сметка получихме достъпно информация за належащите климатични промени и всеки направи своите изводи!

Благодарим на учителите и ръководството на нашето училище за съдействието, което получихме при провеждането на играта.

И специално благодарим на фасилитаторите, които  проведоха играта!

Юстина Панайотова, 10д клас