Записване на приетите ученици в I клас – първо класиране

Уважаеми родители,


Записването на приетите ученици след първо класиране в първи клас в 35. СЕУ „Добри Войников“ ще се осъществява в периода 04.06.2024 г. – 13.06.2024 г. от 8:00 ч. до 17:00 ч. (с изключение на 10.06.2024 г. – от 14:00 ч. до 17:00 ч.) на етаж 1 в стая № 11.

При записване на ученика се предоставя оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование, копие от акт за раждане и на място се попълват заявления.

Екипът на 35. СЕУ „Добри Войников“ очаква с много любов бъдещите първокласници!