Записване на новоприетите първокласници

Уважаеми родители,
Записването на приетите ученици след второ класиране в първи клас в 35. СЕУ „Добри Войников“ ще се осъществява на 17.06.2024 г., 18.06.2024 г., и 20.06.2024 г. на етаж 1 в стая № 11, както следва:

17.06.2024 г. – от 8:00 ч. до 17:00 ч.
18.06.2024 г. – от 8:00 ч. до 17:00 ч.
20.06.2024 г. – от 8:00 ч. до 16:00 ч.

При записване на ученика се предоставя оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование и на място се попълват заявления.

Екипът на 35. СЕУ „Добри Войников“ очаква с много любов бъдещите първокласници!