Изложбата 25 години – Демокрация на гости на 35 училище

Учениците от профил “История и цивилизации” обогатиха знанията си по темата “Лицето на демокрацията”, провеждайки дискусия по повод гостуваща фотографска изложба. Тя показва фрагменти от началото на прехода, най-емоционалните и най-напрегнатите мигове в публичния живот на България в последните 35 години.