Резултати от НВО 10 клас

Учениците от десети клас се представиха успешно на НВО. Един ученик от X в клас е с резултат 100 точки по математика. Резултатите от изпитите са съизмерими с предходните години и са над средните за региона и страната. Това показва устойчивост на качественото обучение. За успешното представяне допринесе и предоставената възможност на десетокласниците да се включат в клубове по интереси.

Благодарим на учениците за достойното представяне и на учителите за високия професионализъм и отличната подготовка!