Рейтингова система на висшите училища в Република България

Във връзка с писмо на МОН относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ) 35. СЕУ „Добри Войников“ информира завършващите през 2024 г. зрелостници за възможностите, които тя предоставя за кариерно ориентиране и избор на висше училище.

На зрелостниците ще бъде предоставено специализираното печатно издание с годишните класации на висшите училища (Рейтинг на висшите училища 2023 г).

Онлайн дванадесетокласниците могат да се запознаят с Рейтинговата система тук.

35 СЕУ „Добри Войников“ става на 71 години

Има истини казани и доказани във времето.
Има нещо величаво и свещено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и, най-трудното, с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят.
Има нещо възвишено в стремежа на човека да достигне до тайнствата на знанието, да търси отговор на всички въпроси, да е свързан с едно училище, което е част от живота и развитието му.   
Да влезеш в него с нетърпение, да бъдеш там с желание, да си тръгнеш от него с тъга. 
Това е Нашето училище – 35. СЕУ „Добри Войников“.
Честит празник!