Откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители,

в изпълнение на заповед №РД09-2040/10.09.2021 г. откриването на новата 2021/2022 учебна година ще се проведе както следва:

  1. Присъствено откриване в двора на училището ще се състои само за ученици от I, V и VIII клас последния график:

I клас – 09:00 часа;

V клас – 10:30 часа;

VIII клас – 11:30 часа.

2. За учениците от II, III, IV,VI,VII,IX,X,XI и XII клас –
новата учебната година ще започне присъствено, на открито при спазване на задължителните мерки от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. Информация за организацията всеки клас ще получи от класния си ръководител.

Ръководството на 35.СЕУ пожелава на всички ученици, родители и учители спокойна и успешна учебна година!

Родителски срещи през I срок на учебната 2021/2022 година

  1. На 09.09.2021 година (четвъртък) родителска среща за I клас (I а клас от 17:00 часа в актова зала, I б клас от 17:45 в стая 19, I в от 18:00 часа в актова зала;
  2. На 16.09.2021 година (четвъртък) родителска среща за VIII клас от 18:30 часа в съответните класни стаи.
  3. На 20.09.2021 година (понеделник) родителска среща за V клас от 18:30 часа в съответните класни стаи.
  4. На 28.09.2021 година (вторник) родителска среща от 19:00 часа за всички класове клас от I смяна. Съгласно Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 – 2022 г. родителските срещи ще бъдат проведени в електронна среда.
  5. На 29.09.2021 година (сряда) родителска среща от 19:00 часа за всички класове клас от II смяна. Съгласно Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 – 2022 г. родителските срещи ще бъдат проведени в електронна среда.
  6. На 30.11.2021 година (вторник) родителска среща от 19:00 часа за всички класове клас от I смяна. Съгласно Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 – 2022 г. родителските срещи ще бъдат проведени в електронна среда.
  7. На 01.12.2021 година (сряда) родителска среща от 19:00 часа за всички класове клас от II смяна. Съгласно Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 – 2022 г. родителските срещи ще бъдат проведени в електронна среда.

Според епидемиологичната обстановка в страната графикът ще бъде допълван през учебната година.