Новини

На 29.10.2020 г. в 35 СЕУ „Добри Войников” ще се проведе „ДЕН НА ИНИЦИАТИВИТЕ”. Учениците, разделени по паралелки ще вземат участие в разнообразни активности. Учениците от начален етап ще се включат в дейности, заложени по Проект „Ние участваме безопасно и отговорно в движението на пътя”, финансиран от Програма на Столична община за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение. По паралелки ще се включат в следните дейности: Тематични занимания с интерактивни дейности по БДП; Щафетни игри, …

Comments are closed.

Иво Драганов в сътрудничество с Михаела Тодорова от сдружение Pontes Artis, която ръководи проекта КИНО И ПАМЕТ с финансовата помощ на Столична община са действащите лица в тази история. В кино „Влайкова“ показват, изглеждат и обсъждат забележителния документален филм на Асен Владимиров „Жертва на пешки“ с 35 ученици от 35. СЕУ „Добри Войников“ през гледната точка „Документалните филми като неофициалната история на България“. Тези ученици са от клуба по история организиран от техния страхотен учител по история Ивайло Душков. Филмът …

Comments are closed.