Новини

Уважаеми родители, въведеното спешно и неизбежно в момента онлайн-обучение в 35.СЕУ даде възможност на всички учители да преосмислят начина си на преподаване и ускори въвеждането на отговарящи на съвременните изисквания нови методи на обучение.  Лекционната форма на обучение, в която учителят е в центъра на процеса, се измества от самостоятелна работа, работа по двойки или в екип, работа по проекти, които не изискват провеждането само на видеоуроци, а поставят учениците във фокуса на образователния процес. Това им дава възможност да …

Comments are closed.

ДА ЗАПАЗИМ ВИСОКО НИВО НА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ Като родители сме изправени пред предизвикателството как да поддържаме детето си физически активно, особено в настоящия момент, когато обучението се провежда предимно пред компютър или други електронни устройства. Както всички знаем, за растящия детски организъм движението е биологична потребност. Тя е заложена необходимост, условие за развитие, усъвършенстване и здравословен начин на живот.  Доказано е по безспорен начин, че целенасочената двигателна активност подобрява физическата, нервно-психическата и функционалната годност на …

Comments are closed.

Уважаеми родители, скъпи ученици, Информираме, че в режим на извънредно положение, 35 СЕУ „Добри Войников“ ще извършва изцяло своята дейност чрез предоставяне на услуги онлайн. При възникнали въпроси, проблеми или уточнения относно учебната дейност, може да задавате въпроси в онлайн платформата ни или да потърсите контакт с класния си ръководител. За спешни въпроси от административен характер може да звъните на служебен мобилен номер 088 925 0083 в рамките на работния ден. От Ръководството

Comments are closed.