Новини

Родителски срещи през месец декември: На  2.12.2014 г. от 17:30 часа -  1а клас; На  2.12.2014 г. от 17:30 часа -  1б клас; На  4.12.2014 г. от 17:30 часа -  1в клас; На  4.12.2014 г. от 17:30 часа -  2а клас; На  2.12.2014 г. от 17:30 часа -  2б клас; На  4.12.2014 г. от 17:30 часа -  2в клас; На  2.12.2014 г. от 17:30 часа -  1 а клас; На  2.12.2014 г. от 18:30 часа – 3. и 4. клас …

Comments are closed.

За пореден път наши ученици защитиха високия авторитет на 35. СОУ като елитно българско училище и отново дадоха повод за гордост. Децата от Школата по рисуване към Училищното настоятелство за пети път в рамките на един месец спечелиха в Национален конкурс и доказаха че нямат равни на себе си. Още веднъж защитихме традицията си да сме Първи в конкурс, свързан с името на ШВЕЦИЯ. Деветгодишната ЕЛЕНА ИВАНОВА ЙОНЧЕВА е избрана от журито за финалист в Националния етап от международния конкурс …

Comments are closed.

“Das Profil einer Schule wird gerade auch von dem bestimmt, was nicht im Stundenplan steht” Hans Zehetmair, Kultusminister “Профилът на едно училище се определя от това, което не е част от задължителната програма” Втори концерт на учениците от гимназиален етап на 35 СОУ  

Comments are closed.