Новини

Подаване на документи за участие в четвърто класиране от 04.08.2020 г. 9:00 ч.  до 05.08.2020 г. 13:00 ч. Класиране по бал и обявяване на списъците с приетите ученици на 05.08.2020 г. до 17 ч. Записване на класираните ученици на 06.08.2020 г. от 9:00 ч. до 15:00 ч.

Comments are closed.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 04.08.2020 г. до 10.09.2020 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални …

Comments are closed.