8. клас

35. СОУ е лицензирано за преподаване на немски и френски език в гимназиална степен на преподаване.

Учениците от профил “немски език”, приети в програмата “Sprachdiplom”, получават след успешно положен изпит немска езикова диплома

Учениците от профил “френски език” получават френска езикова диплома след изпит.

Желаещите ученици се подготвят за полагане на изпит за Европейски сертификат за владеене на руски език “Прагово ниво”

През учебната 2013/2014 година 35. СОУ осъществява прием в 8. клас по  Наредба 11 за профилирани паралелки с профил “чуждоезиков” :

клас
първи профилиращ предмет
втори профилиращ предмет
трети профилиращ предмет
брой паралелки
брой ученици в т.ч. девойки
немски език руски език бълг. език и литература 1 26/13
немски език руски език математика 1 26/13
немски език руски език география 1 26/13
френски език руски език бълг. език и литература 1 26
френски език руски език информационни технологии 1 26/13

Минимални балове за прием 2011 г. и 2012г.

профил Немски език Френски език
НЕ – РЕ – БЕЛ ФЕ – РЕ – БЕЛ
класиране Първо класиране Второ класиране Първо класиране Второ класиране
година 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
момичета 32,500 33,180 32,428 33,036 30,606 31,892 30,356 31,570
момчета 31,036 31,500 30,892 31,358

Comments are closed.