8. клас

Съобщение за графика прием 8 клас

35. СEУ е лицензирано за преподаване на немски и френски език в гимназиална степен на преподаване.

Учениците от профил “немски език”, приети в програмата “Sprachdiplom”, получават след успешно положен изпит немска езикова диплома.

Учениците от профил “френски език” получават френска езикова диплома след изпит.

Желаещите ученици се подготвят за полагане на изпит за Европейски сертификат за владеене на руски език „Прагово ниво“.

През учебната 2018/2019 година 35. СEУ осъществява прием в 8. клас по  Наредба 10 за профилирани паралелки с профил „Чужди езици“ :

клас
първи профилиращ предмет
втори профилиращ предмет
трети профилиращ предмет
брой паралелки
брой ученици в т.ч. девойки
немски език руски език бълг. език и литература 1 26
немски език руски език математика 1 26/13
немски език руски език география 1 26/13
френски език руски език бълг. език и литература 1 26
френски език руски език информационни технологии 1 26/13

Comments are closed.