Еразъм+

Европейски проекти по програма Еразъм+

Да отворим умовете си за едно по-интригуващо бъдеще

Европейско измерение за качествено образование

От юни 2015 г. 35. СОУ „Д. Войников” работи по проект по програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Европейско измерение за качествено образование”. Дейностите по проекта са свързани с квалификация на педагогически специалисти в европейски обучителни институции. До момента 10 учители са преминали едноседмични обучения в Малта, Италия, Великобритания и Австрия.

През 2016 година предстои обучение на още  девет педагогически специалисти в  курсове във Франция и Португалия, както и двуседмично наблюдение в практиката в Латвия. Там и директорът на училището – г-жа Анна Калчева ще обмени опит относно училищен мениджмънт и включването в иновативни европейски проекти по време на работните сесии в Liepaja Centra Primary School.

Повече информация  може да откриете на уебсайта:  http://bg35schoolerasmuska1.weebly.com/

Building democracy and cultural understanding through children’s literature

Учениците и учителите от 35. СОУ „Добри Войников“ имат възможността да участват в одобрен европейски проект по програма Еразъм+, ключова дейност 2  /партньорство между училища/. Нашите партньори са от Швеция, Естония и Турция. По време на двугодишния период на проекта /2014 -2016/ участниците ще обменят интересни идеи и проектни дейности по темата „Building democracy and cultural understanding through children’s literature“.

Основните дейности са структурирани в четири глобални теми и са насочени към изграждане на демократични ценности и културно разбиране чрез детска литература.
В сайта www.childrensliterature.eu,  администриран от централния координатор от Швеция, в сътрудничество с партньорските училища, можете да научите повече за целите и дейностите на проекта в европейски мащаб.

Целевата група на проекта са ученици от 1-ви до 5-ти клас и техните учители с интереси по темата на проекта; мотивирани и вдъхновени от възможността да общуват и опознават културата и достиженията на страните от партньорските страни; да споделят емоции, преживявания, ценности;  да начертаят своята пътека за по-добро бъдеще изпълнено с мир, толерантност и многобройни приятелства.

За популяризиране на дейностите по проекта е създаден и български уебсайт www.bg35schoolerasmusproject.weebly.com, в който можете да се запознаете с основните проектни дейности на българските партньори, планираната работа, постигнатите резултати до момента и осъществените международни работни срещи.

Ученици от 1. до 6. клас и техните учители в момента работят по третата глобална тема по проект „Изграждане на демокрация/демократични ценности чрез детска литература”.

По време на работата учениците съчиняват общи истории с децата от партньорските страни. На последната работна среща в Турция са създадени работни групи обхващащи деца от различни страни. Всеки клас съчинява определен момент от общото съчинение. За да визуализират идеите си, децата рисуват илюстрации или правят апликации към създадените текстове.

По време на работния процес се организират видеоконферентни връзки между участниците в една група. Децата се представят чрез изпълнения на народни песни и танци или любими детски мелодии. Учениците представят себе си и любимите си занимания на английски език.

Организират се видеоконферентни връзки и между учителите в групите, които обсъждат хода на проектните дейности.

Comments are closed.