График на консултациите

График на класните ръководители за работа с родители и училищна документация II срок на учебната 2018/2019г.

График на класните ръководители за работа с родители и училищна документация за I срок на учебната 2018/2019 година

График на учителите за консултации с ученици за I срок на 2018/2019

График на учителите за консултации с ученици за II сорк на 2018/2019

 

Comments are closed.