Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2016 / 2017 година

 

  1. На 12.09.2016 г. (понеделник) от 18:00 часа за паралелките от 1. клас.
  2. На 12.09.2016 г. (понеделник) от 18:00 часа за паралелките от 5. клас с обща част в актовата зала на училището.
  3. На 16.09.2016 г. (петък) от 18:00 часа за паралелките от 8. клас с обща част в актовата зала на училището.
  4. На 19.09.2016 г.  (понеделник) от 18:00 часа за паралелките от 2. клас.
  5. На 19.09.2016 г.  (понеделник) от 18:00 часа за паралелките от 3. клас.
  6. На 20.09.2016 г.  (вторник) от 18:00 часа за паралелките от 4. клас.
  7. На 19.09.2016 г.  (понеделник) от 18:30 часа за паралелките от 6. клас.
  8. На 20.09.2016 г.  (вторник) от 18:30 часа за паралелките от 7. клас.
  9. На 20.09.2016 г.  (вторник) от 18:30 часа за паралелките от 9. клас.

10.  На 20.09.2016 г.  (вторник) от 18:30 часа за паралелките от 10. клас.

11.  На 20.09.2016 г.  (вторник) от 18:30 часа за паралелките от 11. клас.

12.  На 19.09.2016 г.  (понеделник) от 18:30 часа за паралелките от 12. клас.

 

13.  На 27.10.2016 г. (четвъртък) от 19:00 часа за паралелките от 8. клас само по чужд език.

 

 

14.  На 29.11.2016 г. (вторник) от 19:00 часа за паралелките учещи I смяна.

15.  На 01.12.2016 г.  (четвъртък) от 19:00 часа за паралелките учещи II смяна.

 

16.  На 15.02.2017 г. (сряда) от 19:00 часа за паралелките от 8. клас само по чужд език.

 

 

17.  На 07.03.2017 г. (вторник) от 18:30 часа за паралелките от 12. клас с обща част в актовата зала на училището.

 

18.  На 28.03.2017 г. (вторник) от 18:30 часа за паралелките от 7. клас клас с обща част в актовата зала на училището.

19.  На 28.03.2017 г. (вторник) от 19:00 часа за паралелките учещи I смяна.

20.  На 30.03.2017 г. (четвъртък) от 19:00 часа за паралелките учещи II смяна ( без 12. клас)

 

Comments are closed.