Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2019 / 2020 година

 1. На 18.09.2019 година (сряда) родителска среща за 1. клас от 17:00 часа и  за 8. клас с обща част в актовата зала от 18:00 часа;
 2. На 25.09.2019 година (сряда) родителска среща за 2. клас от 17:00 часа, за 3. клас от 18:30 часа, за 5. клас от 18:00 часа с обща част и за всички останали класове от I смяна от 19:00 часа (без 1. и 8. класове);
 3. На 26.09.2019 година (четвъртък) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (за 4. клас от 18:30 часа);
 4. На 30.10.2019 година (сряда) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
 5. На 03.12.2019 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:00 часа, 3. клас от 18:30 часа);
 6. На 04.12.2019 година (сряда) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:00 часа, 4. клас от 18:30 часа);
 7. На 12.02.2020 година (сряда) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
 8. На 05.03.2020 година (четвъртък) родителска среща за 12. клас от 18:30 часа в актовата зала за ДЗИ;
 9. На 24.03.2020 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:00 часа, 4. клас от 18:30 часа );
 10. На 25.03.2020 година (сряда) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:00 часа, 3. клас от 18:30 часа);
 11. На 28.05.2020 година (четвъртък) родителска среща за 7. клас с обща част в актовата зала от 18:30 часа за НВО.

от ръководството

Comments are closed.