Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2018 / 2019 година

 1. На 19.09.20018 година (сряда) родителска среща за 1. клас от 17:00 часа и  за 8. клас с обща част в актовата зала от 18:00 часа;
 2. На 26.09.20018 година (сряда) родителска среща за 5. клас от 18:30 часа с обща част и за всички класове от I смяна от 19:00 часа (без 1. и 8. класове, за 2. клас от 17:00 часа, за 3. клас от 18:30 часа);
 3. На 27.09.20018 година (четвъртък) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (за 4. клас от 18:30 часа);
 4. На 30.10.2018 година (вторник) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
 5. На 04.12.2018 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:00 часа, 3. клас от 18:30 часа);
 6. На 05.12.2018 година (сряда) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:00 часа, 4. клас от 18:30 часа);
 7. На 13.02.2019 година (сряда) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
 8. На 06.03.2019 година (сряда) родителска среща за 12. клас от 18:30 часа в актовата зала за ДЗИ;
 9. На 26.03.2019 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:00 часа, 4. клас от 18:30 часа );
 10. На 28.03.2019 година (четвъртък) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:00 часа, 3. клас от 18:30 часа);
 11. На 29.05.2019 година (сряда) родителска среща за 7. клас с обща част в актовата зала от 18:30 часа за НВО.

от ръководството

Comments are closed.