Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2017 / 2018 година

  1. На 19.09.20017 година (вторник) родителска среща за 1. клас и 8. клас от 18:00 часа;
  2. На 26.09.20017 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (без 1. и 8. класове, за 2. клас от 17:30 часа, за 3. клас от 18:30 часа, за 12 клас немски език от 18:30 часа);
  3. На 27.09.20017 година (сряда) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (за 4. клас от 18:30 часа, за 9., 10 и 11. класове с немски език от 18:30 часа);
  4. На 26.10.2017 година (четвъртък) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
  5. На 29.11.2017 година (сряда) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:30 часа, 3. клас от 18:30 часа);
  6. На 30.11.2017 година (четвъртък) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:30 часа, 4. клас от 18:30 часа);
  7. На 13.02.2018 година (вторник) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
  8. На 7.03.2018 година (сряда) родителска среща за 12. клас от 18:30 часа в актовата зала за ДЗИ;
  9. На 27.03.2018 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:30 часа, 4. клас от 18:30 часа и 7. клас с обща част в актовата зала от 18:30 часа);
  10. На 29.03.2018 година (четвъртък) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:30 часа, 3. клас от 18:30 часа).

от ръководството

Comments are closed.