Стипендии

СТИПЕНДИИ

На основание ПМС №33/15.02.2013 г. със Заповед на Директора бе утвърдена комисия за определяне на стипендии на учениците след завършено основно образование. На свое заседание комисията прие критериите за отпускане на стипендии.

Протокол_комисия_09.05.2017 г.
Протокол_на_комисията1

Заповед_Отпускане на стипендии на ученици след завършено средно образование

Протокол_на_комисията_05.02.2014 г.

Comments are closed.