Учебници и учебни помагала

Учебниците и базовите учебните помагала са безплатно осигурени за всички ученици от начален и прогимназиален курс. На страниците по-долу ще намерите списък от допълнителни учебни помагала, използвани в урочната дeйност в тези фази на обучение.

За гимназиалната степен на обучение е даден списък на учебници и учебни помагала, с които учениците следва да се снабдят.

Comments are closed.