За настоятелството

Училищното настоятелство към 35. СОУ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано на 09.12.1999г. с последвали пререгистрации на 01.04.2003г. и на 10.06.2011г. по Закона за юридическите лицата с нестопанска цел.

Училищното настоятелството обединява родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело, готови за съдействат за напредъка на училището на основата на доброволно участие.

Уважаеми родители,
Всеки ден нашите деца прекарват в между 6 и 8 часа в училище. Там тe усвояват не само нови знания, но се учат да общуват, да организират задачите си, да поемат отговорност. Как преминава един ден в училище? Вие имате право на достъп до всяка информация, която се отнася до детето ви, и отговорността да работите съвместно с педагозите в негово име.
Училищното настоятерство се нуждае от повече информация от страна на родителите относно областите, в които могат да бъдат полезни. Ако искате да помогнете, изтеглeте, попълнeте анкетна карта и я изпратете на е-майл адрес sou_35_un@abv.bg . Може да я предадете на членовете на Съвета на настоятелите или в канцеларията на училището.

Очакваме Вашето съдействие за работата на Училищното настоятелство!

Анкетна карта

Comments are closed.