Бюджет

Бюджетът се изготвя за учебната година и се приема от Общото събрание на настоятелството.
В края на всяка календарна година Общото събрание на настоятелството приема отчета на Контролния съвет за финансовото състояние.

Ето бюджетите и отчетите по изпълнението им за последните години:

2012/2013 учебна година
2011/2012 учебна година
2010/2011 учебна година
2009/2010 учебна година
2008/2009 учебна година
2007/2008 учебна година
2006/2007 учебна година

Comments are closed.