Дарения

ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ

Да помогнем за развитието на спорта в 35.СОУ “Добри Войников”

Училищното настоятелство на 35.СОУ “Добри Войников” стартира ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ за ремонтирането и цялостното обновяване на многофункционалната спортна площадка в двора на училището, за да стане тя безопасно и желано място за спорт и игра на учениците.

35.СОУ “Добри Войников” е едно от предпочитаните училища с изучаване на чужди езици. Неговите ученици показват отлични резултати по немски език, френски език и руски език. Много добри резултати има и по другите изучавани предмети. Но 35.СОУ “Добри Войников” е известно и с отличните си спортни постижения. Многобройни са завоюваните от нашите ученици награди, купи, медали от спортовете баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон. Всеки, посетил училището, се възхищава на пълните със спортни отличия витрини. Те са доказателство, че училището и учениците заслужават да имат безопасна, чиста и професионално направена спортна площадка.

Обръщаме се към всички – бивши и настоящи ученици, родители, съкварталци, а също така и към институциите отговорни за развитието на спорта и здравето на децата, да се включат в тази ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ, за да могат учениците от 35.СОУ да спортуват и да се радват на ново игрище.

Необходимата сума е 50 000 лв.

Банкова сметка:

Училищно настоятелство към 35.СОУ “Добри Войников”

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ

IBAN: BG03 BPBI 7940 1067 2371 01

BIC: BPBIBGSF

Училищно настоятелство

на 35.СОУ “Добри Войников”

Училищното настоятелство при 35. СОУ „Добри Войников” приема с благодарност парични и предметни дарения, както и друг вид подкрепа, които ще подпомогнат учебната и извънкласна дейност на училището и ще съдействат за по-добрите изяви на нашите деца.

Дарителската кампания на Училищното Настоятелството е еднократно мероприятие, в рамките на една учебна година, което се организира по решение на Общото събрание на настоятелството и при спазване на Устава. С решение на Училищното настоятелство размерът на дарение от родителите на учениците е 30 лв., а при две деца по 15 лв. за дете. Събирането на средствата се извършва от представителите на настоятелството за съответния клас.

Даренията, дейностите и размера на изразходваните средства се отчитат в края на всяка календарна година пред Общото събрание на настоятелството, на което присъстват представителите от всички класове. Всеки родител, който има въпроси, предложения или забележки може да отправи запитване, изиска отговор или проверка.

Училищно настоятелство при 35. СОУ „Добри Войников”
гр. София, ул. Добри Войников № 16

БУЛСТАТ:
E-mail: sou_35_un@abv.bg
Банкова сметка :
IBAN: BG
BIC:

Comments are closed.