Информация относно провеждането на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности в 35. СЕУ „Добри Войников” през учебната 2019/2020 година

На основание чл. 12, ал. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение №136 по Протокол №30 от 6.04.2017 г. на Столичен общински съвет, в сила от 6.04.2017 г., доп. с Решение №639 по Протокол №40 от 28.09.2017 г., изм. с Решение №756 по Протокол №43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. с Решение №118 по Протокол №49 от 15.03.2018 г. и Решение на Педагогическия съвет на 35. СЕУ „Добри Войников” по Протокол № 8 от 14.06.2019 г. се удължава срокът за подаване на документи за участие в конкурс за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2019/2020 година за позициите:

  • Френски език – начален етап
  • Френски език – прогимназиален етап
  • Театър
  • Латино танци

Необходимите документи за участие в конкурса се подават до 09.07.2019 г.

от 9.00 до 17.00 часа в канцеларията на училището.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.