Протокол №1/04.07.2019 г. от проведено заседание на Комисията за отваряне и класиране на постъпилите оферти от външни организации във връзка с конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 35 СЕУ

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.