Съобщение

СО район „Лозенец“ Ви информира, че започна изграждането на комбинирано спортно игрище, с мултифункционална настилка в двора на 35. СЕУ „Добри Войников“.

За периода на строително монтажните дейности, достъпа да двора и съществуващите съоръжения, може да бъде временно ограничаван, с оглед безопасността на гражданите.

Всички строителни дейности ще приключат до 15.09.2019 г.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.