Софийски математически турнир

Участниците в Софийски математически турнир да се явят в 35. СЕУ на 9. ноември (събота) в 10:45 часа. Необходими са химикал със син цвят (за първи клас може молив), чертожни инструменти, листа за чернова и ученическа лична карта. Заплатилите по банков път да носят платежния документ.

Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути (от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 19.11.2019 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com  в срок до 4.12.2019 г.

Успех на участниците!

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.