Указание за родители

Указание за родители за достъп до Google classroom на 35 СЕУ „Д. Войников”

(https://classroom.google.com).

1. Отидете на линк :   classroom.google.com 

2. Със създадения gmail на ученика получавате достъп до класа към който е присъединен.

3. Предоставените материали, видео-уроци и поставени задачи са достъпни в секция – „Работа в клас“. Всички предмети са организирани в отделни теми.

4. В менюто „Преглед на работата ви“ може да проследите какви задачи са възложени на ученика, има ли и кога е крайния срок за изпълнение на задачите. Кои задачи са изпълнени и „Предадени“. А също така и коментарите на учителя към изпълнението, ако има такива.

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.

Comments are closed.