График на дейностите по изпълнението на приема за I клас в 35 СЕУ „Добри Войников“

  1. Подаване на заявления (Приложение 1 на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община) – от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. до 17:00 ч.  в електронна форма, достъпът до която ще е публикуван в сайта на 35 СЕУ „Д. Войников“.

2. Процедура (по т. 8.13., Раздел III. на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община)   на случайно избрани входящи номера, в случай, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия е по-голям от броя на свободните места на 27.05.2020 г. от 16:00 ч.

3. Обявяване на списъците от първо класиране на 01.06.2020 г. в 17:00 ч.

4. Записване на учениците приети след първо класиране от 02.06.2020 г. до 05.06.2019 г. (вкл.) до 17:00 ч.

5. Обявяване на незаетите места за второ класиране на 08.06.2020 г. в 18:00 ч.

6. Подаване на заявления за участие във второ класиране от 09.06.2020 г до 15.06.2020 г. (вкл.) до 12:00 ч.

7. Процедура (по т. 8.13., Раздел III. на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община)   на случайно избрани входящи номера, в случай, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия е по-голям от броя на свободните места  на 15.06.2020 г. в 16:00 ч.

8. Обявяване на списъците на приетите ученици на  второ класиране на 15.06.2020 г. в 18:00 ч.

9. Записване на учениците  приети на второ класиране от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. (вкл.) до 17:00 ч.

10. Обявяване на незаетите места за трето класиране класиране на 18.06.2020 г. в 18:00 ч.

11. Подаване на заявления за участие в трето класиране на от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. (вкл)  до 12:00 ч.

12. Процедура (по т. 8.13., Раздел III. на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община)   на случайно избрани входящи номера, в случай, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия е по-голям от броя на свободните места  на 22.06.2020 г. в 16:00 ч.

13. Обявяване на списъците на приетите ученици на  трето класиране на 22.06.2020 г. в 18:00 ч.

14. Записване на учениците приети на трето класиране на 23.06.2020г. – 24.06.2020 г.(вкл.) до 17:00 ч.

15. Обявяване на списъците на приетите ученици по паралелки на 24.06.2020 г. в 18:00 ч.

16. Обявяване на свободните места след трето класиране класиране, при наличие на такива на 24.06.2020 г.

17. Попълване на свободни места в паралелките, при наличие на такива от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г.

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.

Comments are closed.