Съобщение за I клас

Уважаеми родители,

При невъзможност (липса на интернет обезпеченост и/или технически средства) или друго затруднение за подаване на заявление в онлайн системата за прием в първи клас на 35. СЕУ „Добри Войников“ имате възможност да направите това на място в канцеларията  на училището, всеки работен ден от 14.05.2020 г. до 21.05. 2020 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.