Незаетите места за трето класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

Незаетите места за прием в първи клас, за които могат да се подават заявления за трето класиране в периода от 9:00 ч. на 19.06.2020 г. до 12:00 ч. на 22.06.2020 г. са както следва:

  • С изучаване на английски език3 места
  • С изучаване на немски език5 места
  • С изучаване на френски език1 място

Желаещите да участват в трето класиране е необходимо отново да подадат заявление за участие в трето класиране.

За да Ви бъде осигурен достъп до формуляра, с който ще кандидатствате, е необходимо да изпратите кратко електронно съобщение на адрес register@priem2020.35sou.bg

Съобщението трябва да бъде подадено от електронен адрес, с помощта на който ще се извършва комуникацията с родителя/настойника на детето. Съобщението е със свободен текст, като в него единствено трябва да напишете трите имена на детето/децата, които ще кандидатстват в училището. В отговор ще получите електронно съобщение с адреса на сайта за системата за прием, потребителско/и име/имена и парола/и за достъп.

Тези от вас, които са подавали заявление за първо и/или второ класиране, могат да използват същия акаунт на адрес https://priem35sou.sharepoint.com/.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.