Резултати от ДЗИ 2020

2020брой ученици
общ брой ученици
127
пълен отличен3
над 5,9010
по две отлични оценки33
по една отлична оценка48
с поне една отлична оценка81
слаби оценки1
среден успех БЕЛ5.42127
ДЗИ 25.06127
НЕ5.2254
ФЕ4.8031
РЕ5.194
МАТ4.226
БИО5.4818
ФИЗ
ХИМ5.162
ИСТ4.815
ГЕО4.606
ФИЛ5.121
This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.