Актуално

Заповед спечелил конкурс – извънкласни дейности

Заповед спечелил

Posted in Актуално | Comments Off

Извънкласни дейности

Обява  

Posted in Актуално | Comments Off

Протокол от работата на Комисията за отваряне и оценяване на офертите на кандидатите за осъществяване на извънкласни дейности

  Заповед на Директора за спечелилите конкурса кандидати

Posted in Актуално | Comments Off