Актуално

Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности в 35. СЕУ „Добри Войников” през учебната 2019/2020 година

Posted in Актуално, Новини | Коментарите са изключени за Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности в 35. СЕУ „Добри Войников” през учебната 2019/2020 година

Извънкласни дейности

Обява  

Posted in Актуално | Коментарите са изключени за Извънкласни дейности

Протокол от работата на Комисията за отваряне и оценяване на офертите на кандидатите за осъществяване на извънкласни дейности

  Заповед на Директора за спечелилите конкурса кандидати

Posted in Актуално | Коментарите са изключени за Протокол от работата на Комисията за отваряне и оценяване на офертите на кандидатите за осъществяване на извънкласни дейности